Het AB deelt mee

NIEUWSBRIEF SPECIAAL VOOR RAADSLEDEN EN GEÏNTERESSEERDEN
NUMMER 1 | NOVEMBER 2019

Namens de zeventien gemeenten in Noord-Holland Noord voert Veiligheidsregio Noord-Holland Noord taken uit op het gebied van brandweer, ambulancezorg, risico- en crisisbeheersing, de meldkamer, het Zorg- en Veiligheidshuis, bedrijfsvoering en geneeskundige hulpverlening bij crisissen en rampen. Alle zeventien burgemeesters vormen samen het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. In deze nieuwsbrief delen we welke onderwerpen tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur besproken zijn. De vergaderdata en de stukken staan op onze website www.vrnhn.nl.

MEDEDELING

Team Business Intelligence wint prijs met dashboard

Als veiligheidsregio zijn we innovatief bezig, liet voorzitter burgemeester Piet Bruinooge weten tijdens de mededelingen. Bruinooge vertelde dat het BI-team van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord de juryprijs heeft gewonnen tijdens het landelijk congres ‘Geen woorden, maar data’ van het Instituut Fysieke Veiligheid. Het team won met het dashboard ‘Alcohol- en drugsvergiftigingen onder jongeren’.

MEDEDELING

Gesprek voorzitter veiligheidsregio met OR

Burgemeester Piet Bruinooge sprak zijn waardering uit voor de drive en de betrokkenheid van de medewerkers uit de OR van de veiligheidsregio. “Zij zijn met hart en ziel met hun vak bezig. Ik waardeer dit zeer.”

BESLUIT

Jan Nieuwenburg benoemd tot plaatsvervangend voorzitter veiligheidsregio

Door het vertrek van de Koen Schuiling als burgemeester van Den Helder zijn de rol van plaatsvervangend voorzitter en lid van het Dagelijks Bestuur met portefeuille Financiën & Personeel vrij gekomen. Jan Nieuwenburg, burgemeester van Hoorn, is benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. Daarnaast behoudt de heer Nieuwenburg zijn rol als voorzitter van de commissie Zorg & Veiligheid.

BESLUIT

Marjan van Kampen tijdelijk benoemd tot lid DB met portefeuille financiën & personeel

Burgemeester Marjan van Kampen van de gemeente Schagen wordt vanwege het vertrek van burgemeester Schuiling lid van het Dagelijks Bestuur. Met het toetreden van mevrouw Van Kampen is de vertegenwoordiging vanuit de Noordkop in het Dagelijks Bestuur geborgd. Ook neemt burgemeester van Kampen de portefeuille Financiën & Personeel van de heer Schuiling over. Zodra de definitieve burgemeester in Den Helder is benoemd, zal deze verdeling opnieuw worden bekeken.

Presentatie beleidsplan 2020-2023

Tijdens de bestuurstweedaagse in mei 2019 op Texel bespraken de burgemeesters samen de trends, ontwikkelingen en richting van de veiligheidsregio. In lijn met deze bespreking hebben we vier thema’s uitgewerkt voor ons nieuwe beleidsplan 2020-2023. Deze vier thema’s hebben we de afgelopen tijd getoetst bij onze medewerkers, experts van ketenpartners en raadsleden en verder bijgeschaafd.

Laatste cijfers, foto’s en verhalen op MijnGemeente

Speciaal voor gemeenten laat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord op de website mijngemeente.vrnhn.nl zien wat we doen voor de 17 gemeenten waarvoor we werken. Op de website staan cijfers, foto’s en verhalen van het werk van de veiligheidsregio.

En meer...

Financiële verordening 2019

De financiële verordening 2019 is vastgesteld door het bestuur.

Verslag vergadering AB

Het verslag van de vorige AB-vergadering op 5 juli 2019 is ongewijzigd vastgesteld