Zo gemakkelijk mogelijk maken om afstand te bewaren

Het moet fysiek mogelijk zijn om anderhalve meter afstand te houden, maar het moet ook gemakkelijk gemaakt worden om die afstand te bewaren.

Mogelijke manieren om het bezoekers makkelijk te maken afstand te bewaren

  • Zorg voor duidelijke en uniforme wachtrijen.
  • Ga in overleg met ondernemers om drukke plekken beter te stroomlijnen. Markeer met stippen de plekken langs de gevel waar men mag wachten. Houd een looppad vrij.
  • Stel in brede straten twee richtingen in voor voetgangers. Roep bezoekers op om rechts te blijven.
  • Zorg voor eenrichtingsverkeer in smalle straten.
  • Verwijder of herplaats objecten om meer ruimte te creëren
  • Herinner bezoekers er met straatstickers aan de looproute (pijlen), om rechts te blijven en afstand te houden.
  • Breng cirkels aan in bijvoorbeeld parken, zodat bezoekers meteen weten waar ze wel mogen zitten zonder na te denken over voldoende afstand nemen.

Ervaring en tips van buurgemeenten

Aangeven wat mag werkt beter dan zeggen wat níet mag

Lianne Alberts, gemeente Hoorn:

“Aangeven wat mag werkt beter dan zeggen wat níet mag. Het trekken van cirkels in het gras in zo’n voorbeeld. Dat werkt heel goed. Mensen weten instinctief: in de cirkel is okee, erbuiten niet. Het maken van wachtrijmarkeringen in de vorm van een kruis werkt om dezelfde reden minder goed. Want een kruis wordt snel geassocieerd met een verbod en dus iets wat niet mag.”

Meer weten? Neem contact op met Lianne via l.alberts@hoorn.nl.

Tekstkarren, tweerichtingsverkeer en desinfecteerpalen

Job Worm, gemeente Alkmaar:

“Veiligheid is belangrijk. Dus hebben we tekstkarren opgesteld aan de rand van de stad waarop te zien is hoe druk het is. In de winkelstraten zijn lijnen getrokken om het tweerichtingsverkeer te markeren, er zijn desinfecteerpalen gekomen en cirkels getrokken. Onnodige obstakels zijn verwijderd. Zo hebben we als gemeente 31 bankjes uit de binnenstad verwijderd. Daarnaast zijn we met de binnenstadwinkeliers in gesprek over een uitstallingsverbod. Fietsen blijven buiten de voetgangersgebieden, ook aan de hand mogen ze niet mee.”

Meer weten? Neem contact op met Job via JWorm@alkmaar.nl.

Middenbelijning en anderhalve-meter-cirkels

Don Boot, gemeente Texel:

“In de dorpsstraten van De Koog en Den Burg hebben we een middenbelijning aangebracht en op relevante plekken anderhalve-meter-cirkels getrokken.”

Nieuw!

De gemeente Hoorn verzamelde voorbeelden van communicatie op straat over de coronaregels. Bekijk hier de voorbeelden en lees de aandachtspunten.

De BUCH-gemeente maakte een plan om drukte rond de fietsenstalling bij het strand van Castricum te voorkomen.

Hoe pakte de gemeente Alkmaar het aanbrengen van anderhalve-meter-cirkels aan?

De gemeente Alkmaar stelde een tijdelijk uitstallingsverbod in en bracht ondernemers in de binnenstad daarvan op de hoogte middels een brief.

Deel de ervaring van jouw gemeente!

Heeft jouw gemeente al manieren gevonden en ingezet om ervoor te zorgen dat bezoekers van bijvoorbeeld de binnenstad, het strand of het winkelcentrum makkelijk afstand kunnen bewaren? Deel de ervaring door onderstaand veld in te vullen. We zijn benieuwd welke middelen zijn ingezet en welke voor- en nadelen daarbij zijn ondervonden.