Samen met ondernemers

Ondernemers weten wat er speelt in hun omgeving en hebben (goed) contact met bezoekers.

Mogelijke manieren om samen te werken met ondernemers

  • Zorg dat ondernemers het kunnen melden wanneer het ergens niet mogelijk is om voldoende afstand te bewaren.
  • Wissel ideeën uit voor een veilige buitenruimte, bijvoorbeeld hoe wachtrijen te minimaliseren/inrichten.
  • Ontwikkel (bij behoefte) samen een toolkit met communicatiemateriaal.
  • Faciliteer een online warenhuis voor bestelling en bezorging.
  • Vraag ondernemers hun klanten te vragen op rustige tijden te komen, te bestellen en ook op straat voldoende afstand te houden.

Ervaringen en tips van buurgemeenten

Creëer draagvlak en communiceer als eenheid

Job Worm, gemeente Alkmaar:

“Als ik een tip moet geven, dan is het echt: ga de samenwerking aan, handel niet solistisch, zoek elkaar op, creëer draagvlak en communiceer als eenheid. En waarborg de veiligheid via bijvoorbeeld druktespreiding, wachtrijmanagement en afstandscirkels.

Het is ook gewoon uitproberen. Soms moet je gewoon doen en zien wat er gebeurt en of iets werkt. Dit is geen periode waarin je weken kunt nadenken.”

Meer weten? Neem contact op met Job via JWorm@alkmaar.nl.

Dialoog, verbinding en begrip

Don Boot, gemeente Texel:

“We hebben als gemeente een kwartiermaker ingehuurd. Hij heeft met alle relevante partijen – gemeenten, ondernemers, horeca, VVV, dorpscommissies – gesproken over de vraag: hoe gaan we het straks doen? Alle bevinden zijn verzameld in het Masterplan, een toolbox waaruit we verschillende maatregelen kunnen plukken. Doordat het college het plan voor kennisgeving heeft aangenomen, kunnen we flexibel en snel ‘op- en afschalen’.

We hebben ook een ‘anderhalve-meter-team’ ingesteld, waarin alle partijen zijn vertegenwoordigd. Het team vergadert eenmaal per week om vinger aan de pols te houden en de verdere strategie te bepalen. Hoe is het de afgelopen week gegaan? Moeten er meer maatregelen komen? Of gaat het goed? Daarbij kijken we ook naar de verwachtingen.

Ik beschouw het proces als grootste succes. In het begin stonden gemeente en ondernemers uit elkaar, voer elk min of meer een eigen koers. Dat is weinig productief. Nu is er dialoog, verbinding en begrip. Iedereen staat achter deze aanpak.”

Een prachtig poldermodel

Frank Spooren, VVV Texel:

“Vooral door de kwartiermaker heeft alles snel vorm gekregen. Een goede zet van gemeente Texel. Hij is gaan inventariseren: van huisarts tot ondernemer, van gemeente tot Staatsbosbeheer. Wat zijn de uitdagingen, waar wil je antwoord op. Van daaruit is een prima samenwerking ontstaan.

Alle partijen op Texel hebben elkaar gevonden in een prachtig poldermodel. Dat klinkt misschien een beetje cliché, maar het is wel zo. We hebben elkaar hier nodig op het eiland en dat is uitgemond in een hele mooie samenwerking.”

Zorg altijd voor draagvlak

Michel Grégoire, Texels Ondernemers Platform:

“Een tip in zijn algemeenheid: werk samen bij het bedenken van een maatregelenpakket. Zorg altijd voor draagvlak, dat is cruciaal in de ‘anderhalve-meter-drukte’ die ons wacht. En zorg voor korte lijnen. Zelf zit ik in een appgroepje met de burgemeester en Frank Spooren van de VVV. Dat werkt hartstikke goed.”

Deel de ervaring van jouw gemeente!

Heeft jouw gemeente al manieren gevonden om samen te werken met ondernemers? Deel de ervaring door onderstaand veld in te vullen. We zijn benieuwd welke middelen zijn ingezet en welke voor- en nadelen daarbij zijn ondervonden.