Een veilig en gastvrij gevoel

Laat bezoekers zien dat ze buitenruimten zoals het strand en de binnenstad veilig en prettig kunnen bezoeken. Geef ze een veilig en welkom gevoel. Stel mensen op hun gemak.

Mogelijke manieren om bezoekers een veilig en gastvrij gevoel te geven

  • Laat gastheren en gastvrouwen bezoekers ontvangen in de stad en ze informeren over o.a. looproutes, het stallen van fietsen en toiletten
  • Zorg voor duidelijke aanwijzingen vanaf de parkeergarage of fietsenstalling
  • Zorg ervoor dat bezoekers hun handen kunnen wassen, bijvoorbeeld door het plaatsen van een hygiënezuil met voetbediening
  • Zorg ervoor dat bezoekers gebruik kunnen maken van een schoon toilet
  • Zorg ervoor dat bezoekers het kunnen melden wanneer het ergens niet mogelijk is om voldoende afstand te bewaren

Ervaring en tips van buurgemeenten

Geen accent op wat niet mag, maar op wat er kan

Lianne Alberts, gedragsdeskundige bij de gemeente Hoorn:

“Om te beginnen: zet handhaving niet meteen in als instrument. Dat is zo ongastvrij en er is zoveel meer… Handhaving is het slotstuk, daaraan voorafgaand is er een hele reeks maatregelen die gemeenten kunnen nemen, met name op het gebied van communicatie en ervoor zorgen dat het mensen zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt afstand tot elkaar te houden.

Kleuren en vormen spelen een duidelijke rol. Zo is rood over het algemeen de kleur van gevaar en dat schrikt af. Groen en wit zorgen voor meer rust en zijn dus vaak een betere keuze. Natuurlijk kun je hier niet altijd rekening mee houden, maar het is goed om er wel over na te denken.

Verkeersborden in de vorm van een driehoek zijn ook af te raden. Ze suggereren gevaar en bovendien zijn voetgangers vele minder op verkeersborden georiënteerd dan bijvoorbeeld automobilisten.

In zijn algemeenheid is het belangrijk dat gastvrijheid en veiligheid de leidraad zijn. Stel je als gemeente gastheren en gastvrouwen aan, zorg dan dat zij die gastvrijheid uitstralen. Geen accent op wat niet mag, maar op wat er kan, zodat duidelijk is: het is hier gezellig én veilig.

Als gemeente Hoorn hebben we rood-witte sjablonen voor op de grond laten maken. Daarbij zijn we in uitstraling op de stadsidentiteit gaan zitten, met een warm welkom voor bezoekers van de stad, gekoppeld aan doelgedrag. Dus ‘houd afstand’ en ‘houd rechts’. Zo koppelen we gastvrijheid aan een basale, maar wel heel belangrijke instructie.”

Meer weten? Neem contact op met Lianne via l.alberts@hoorn.nl.

Een veilige en gastvrije stad als uitgangspunt

Job Worm, adviseur ondernemers bij de gemeente Alkmaar:

“Met name het aspect van de gezamenlijke communicatie is belangrijk. Als gemeente hebben we samenwerking gezocht met Alkmaar Marketing en ondernemersvereniging Het Alkmaars Bolwerk en afgesproken wat we communiceren en hoe we dat doen. Een vriendelijke benadering, met een veilige, gastvrije stad als uitgangspunt. Onze gastheren en gastvrouwen in de stad dragen dat ook steeds uit.”

Meer weten? Neem contact op met Job via JWorm@alkmaar.nl.

Gastheren en -vrouwen als basismaatregel

Don Boot, beleidsadviseur bij de gemeente Texel:

“Een van de basismaatregelen die we hebben getroffen, is het inzetten van gastheren en gastvrouwen. Mensen stappen op de boot en als ze er vanaf komen, denken ze dat ze in een andere wereld zijn beland. Nu worden ze welkom geheten en meteen herinnerd aan de regels die ze in acht moeten nemen.”

Een welkom gevoel

Michel Grégoire, Texels Ondernemers Platform:

“Eilandgasten laten onderweg alles achter zich. Ze ervaren het hier op het eiland bovendien niet snel als druk. Dus hoe herinner je ze aan de situatie, zonder dat ze zich minder welkom voelen en zonder hun gevoel van vrijheid aan te tasten?

We hebben daar in het begin best discussie over gehad: wat moet je nou minimaal regelen voor een maximaal effect? Maar we hebben elkaar gevonden in een gezamenlijke aanpak. Het is niet één van de belanghebbende partijen die de regie voert, we draaien allemaal aan de knoppen. Iedereen heeft inbreng en we luisteren naar elkaar. Dat is de kern van het succes.”

Het pakket aan maatregelen dat we flexibel kunnen inzetten op Texel is realistisch en praktisch. Een brief voor iedereen die reserveert op de boot, middenstrepen in de dorpsstraten, een spreidingsapp in combinatie met een optische telling, gastheren en gastvrouwen. Dat zijn professionele mensen, ingehuurd door de gemeente. Als TOP willen wij voor hen een extra gastvrijheidstraining financieren, met de focus op werken op een toeristisch eiland.”

Deel de ervaring van jouw gemeente!

Heeft jouw gemeente al manieren gevonden en ingezet om bezoekers van bijvoorbeeld de binnenstad, het strand of het winkelcentrum een veilig en gastvrij gevoel te geven? Deel de ervaring door onderstaand veld in te vullen. We zijn benieuwd welke middelen zijn ingezet en welke voor- en nadelen daarbij zijn ondervonden.