REGIONAAL RISICOPROFIEL


Categorie B

Binnen Categorie B van het risicoprofiel vallen de volgende incidenttypen:

 • Overstroming
 • Incident aardgastransportleiding
 • Stralingsincident

Overstroming

Aan drie zijden omringd door water is Veiligheidsregio Noord-Holland Noord een bijzondere regio. Een overstroming kan plaatsvinden vanuit de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer/Markermeer of een dijkdoorbraak van een polder. De kans op een overstroming wordt mede beïnvloed door klimaatverandering, stijging van de zeespiegel en extreem weer (nat en droog).

Impact

Territoriale veiligheid: Voor lange tijd onbewoonbaar raken van een gebied, gevolgen ook ver buiten direct getroffen gebied merkbaar.

Fysieke veiligheid: Doden en gewonden, evacuaties, gebrek aan primaire levensbehoeftes.

Economische veiligheid: Economische schade, faillissementen.

Ecologische veiligheid: Ecologische schade, afhankelijk van de locatie.

Sociale en politieke stabiliteit: Keteneffecten uitval vitale infrastructuur, wegen onbegaanbaar. Maatschappelijke onrust.

Veiligheid van cultureel erfgoed: Culturele schade, afhankelijk van de locatie.

Voltooide maatregelen

 • Interregionaal project ‘Wateroverlast en overstroming’
 • Interregionale en internationale oefeningen
 • Samenwerking in ‘Meerlaagsveiligheid’ (Dijk op orde, ruimtelijke inrichting, crisisbeheersing)

Voorbeelden

 • Dijkdoorbraak Wilnis 2003
 • Watersnoodramp 1953

Incident aardgastransportleiding

Specifiek voor de regio zijn de vele kilometers hogedruk aardgastransportleidingen, ook van en naar het buitenland, en de inrichtingen die hiermee samen hangen. De NAM in Den Helder, de gasbehandel- en compressie-installaties van de Gasunie in Anna Paulowna en Wieringermeer en TAQA in Alkmaar en Bergen. Beschadiging van leidingen kan optreden tijdens werkzaamheden of door technisch falen. Afhankelijk van de situatie kan vrijkomend gas exploderen of ontstaat een fakkelbrand.

Impact

Territoriale veiligheid: Als schakel in de gasrotonde van Europa zijn internationale gevolgen mogelijk.

Fysieke veiligheid: Doden en gewonden, instortingen en secundaire branden in een gebied tot honderden meters. Oorverdovend lawaai.

Economische veiligheid: Economische schade, leveringsproblemen afhankelijk van de locatie

Ecologische veiligheid: Ecologische schade, afhankelijk van de locatie.

Sociale en politieke stabiliteit: Afhankelijk van de locatie keteneffecten. Maatschappelijke onrust.

Veiligheid van cultureel erfgoed: Culturele schade, afhankelijk van de locatie.

Voltooide maatregelen

 • Rampbestrijdingsplannen Gasunie/ NAM/ TAQA
 • Grootschalige oefeningen

Voorbeelden

 • Gaslekkage Callantsoog 2018
 • Gaslekkage Alkmaar 2017
 • Gasexplosie Gellingen (B) 2006

Stralingsincident

Op het terrein van het Onderzoekslocatie Petten (OLP) staat één reactor, de ‘Hoge Flux Reactor’ (HFR). De nieuw te bouwen reactor ‘Pallas’ vervangt in de toekomst de HFR. Op het Marineterrein in Den Helder kunnen onderzeeboten aanwezig zijn met een kernaandrijving. In geval van een ongeval in de kernreactor of tijdens het transport kunnen radioactieve stoffen vrijkomen.

Impact

Territoriale veiligheid: Door besmetting kan een gebied beperk worden gebruikt.

Fysieke veiligheid: De kans op acute dodelijke slachtoffers is marginaal, wel kans op stralingsziekte en ontwikkeling kanker. Mogelijk krijgen mensen last van psychische klachten. Bij spontane evacuatie is er kans op ongevallen met slachtoffers.

Economische veiligheid: Leveringsproblemen isotopen, besmetting van landbouwgronden, impact op de toeristische sector.

Ecologische veiligheid: Besmetting van omliggende natuurgebieden.

Sociale en politieke stabiliteit: Afhankelijk van de locatie keteneffecten. Maatschappelijke onrust.

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Rampbestrijdingsplan OLP
 • Predistributie Jodiumprofylaxe

Voorbeelden

 • Kleine incidenten in het verleden: lekkage koelwater 2018, lekkage en verontreiniging 2012.
 • Incidenten zoals in Fukushima en Tsjernobyl zijn van een totaal andere grootte.