REGIONAAL RISICOPROFIEL


Categorie D

Binnen Categorie D van het risicoprofiel vallen de volgende incidenttypen:

 • Incident persoon met verward gedrag
 • Verstoring evenement - Paniek in menigten
 • Besmettelijke dierziekte
 • Opvang grote groep mensen
 • Incident maatschappelijke impact
 • Incident op het water
 • Luchtvaartincident


Incident persoon met verward gedrag

Incidenten met personen met verward gedrag komen steeds meer voor in de regio. Als oorzaak wordt de veranderende maatschappij en tekort aan (geestelijke) gezondheidszorg genoemd. Hulpdiensten worden zich daarnaast steeds bewuster van mogelijke gevaarsetting, waardoor incidenten eerder multidisciplinair worden bestreden. Plaatsing binnen het risicoprofiel is bepaald vanuit de analyse van GRIP incidenten over de afgelopen 10 jaar.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: gevaar voor de betrokken persoon en de omgeving indien gedreigd wordt met gasontploffing, brandstiching en/ of geweld.

Economische veiligheid: -

Ecologische veiligheid: -

Sociale en politieke stabiliteit: mogelijk onrust in de omgeving

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Planvorming en nieuwsbrief 'Personen met verward gedrag'
 • GGZ Crisisdienst auto, Diligence

Voorbeelden

 • Diverse incidenten met personen met verward gedrag in de regio

Verstoring evenement - Paniek in menigten

Paniek in menigten kan ontstaan indien een grote groep mensen zich bevindt in een te kleine omgeving. Mensen raken in paniek, komen hierdoor in de verdrukking en/ of worden onder de voet gelopen. Paniek in menigten kan ook ontstaan na een (dreigend) incident. Grote evenementen, maar ook demonstraties en andere manifestaties zijn risicovolle omstandigheden. De oorzaak of trigger kan een incident of aanslag zijn, de dreiging hiervan, een schrikreactie of snel veranderende weersomstandigheden.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Door verstikking en het onder de voet lopen kunnen mensen overlijden of ernstig gewond raken.

Economische veiligheid: -

Ecologische veiligheid: -

Sociale en politieke stabiliteit: Maatschappelijke onrust, onzekerheid betrokkenen en familie. Overbelasting telefoonnet. Vragen over veiligheid, schuldvraag en vergunningverlening.

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Evenementenbeleid en gebruik evenementenkalender

Voorbeelden

 • Verdrukking disco Schagen 2018
 • Dam-schreeuwer 2010
 • Love parade drama Duisburg (D) 2010

Besmettelijke dierziekte

Besmettelijke dierziekten zijn een jaarlijks terugkerend fenomeen. Mensen en/of dieren uit een ander besmet gebied, overdracht door wilde dieren of slechte hygiëne kunnen overdracht veroorzaken. Besmettelijke dierziekten kennen verschillende verschijningsvormen en veel slachtoffergroepen (bacterieel, virus, zoönose, vee, pluimvee, wild). Sommige dierziekten zijn overdraagbaar op de mens. Binnen de regio vindt weinig intensieve veeteelt plaats.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Bij een uitbraak kunnen mensen ziek worden.

Economische veiligheid: Beperken van de bewegingsvrijheid heeft financiële gevolgen voor betrokken bedrijven, leveranciers en afnemers. Ook de toeristische sector kan worden getroffen.

Ecologische veiligheid: -

Sociale en politieke stabiliteit: Vragen over veiligheid, gezondheid en lange termijn gevolgen, emotie en maatschappelijke onrust bij ruiming.

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Regie ligt bij het Ministerie van Landbouw of het Ministerie van Economische Zaken.
 • Landelijke of regionale maatregelen worden ingesteld bij een uitbraak.

Voorbeelden

 • Vogelgriep H5N8 2016
 • Q-koorts 2010

Opvang grote groep mensen

Bij kleine incidenten kunnen mensen vaak bij familie of vrienden terecht. Bij grote incidenten of crisis is georganiseerde opvang noodzakelijk. Afhankelijk van het soort crisis is hiervoor wel of geen voorbereidingstijd beschikbaar. Opvang kan voor langere tijd noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij een overstroming, hierbij kan ook gedacht worden aan opvang vanuit een andere regio. Naast acute opvang gaat het hierbij ook over alle aansluitende processen.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: -

Economische veiligheid: Opvang locaties niet meer beschikbaar voor andere activiteiten.

Ecologische veiligheid: -

Sociale en politieke stabiliteit: Maatschappelijke onrust, vragen over veiligheid bij vreemdelingen. Betrokkenen kunnen zich in de steek gelaten voelen.

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Het opvangen van grote groepen mensen is een bevolkingszorgproces.
 • Meerdere gemeenten in de regio hebben ter voorbereiding opvanglocaties aangewezen.

Voorbeelden

 • Ontruiming Fort Oranje 2017
 • Vluchtelingencrisis 2015
 • Gasexplosie Diemen 2014

Incident maatschappelijke impact

Incidenten met een grote maatschappelijke impact kenmerken zich door veel media-aandacht, onder de bevolking ontstaat onrust en er kunnen burgeracties ontstaan. Bij dit type incidenten bestaat de behoefte aan een gecoördineerde aanpak. De verantwoordelijkheid ligt bij gemeenten, met een grote rol voor de GGD. Bij de aanpak kan spanning ontstaan tussen de behoefte aan informatie, privacy en het onderzoeksbelang van het OM. Ook fysieke incidenten kunnen uitmonden in een incident met maatschappelijke impact.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Psychische impact op direct betrokkenen, maar ook op de omgeving.

Economische veiligheid: Impact op de betrokken bedrijfstak.

Ecologische veiligheid: -

Sociale en politieke stabiliteit: Maatschappelijke onrust.

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Veelal gaat het om strafbare feiten, in deze situaties is de driehoek van OM-burgemeester-politie dominant.
 • Pilot regionale aanpak

Voorbeelden

 • Zoektocht Ruben en Julian 2013
 • Project X Haren 2012
 • Zedenzaak Amsterdam 2010

Incident op het water

De regio wordt omgeven door de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer en Markermeer. Daarnaast kennen we het nodige binnenwater. De afgelopen jaren wordt het drukker op het water door toename van de recreatievaart, beroepsvaart en ook de ‘Witte vloot’. Daarnaast is er de bootverbinding naar Texel. Bij een aanvaring tussen schepen zijn veel partijen betrokken bij de hulpverlening. Complicerende factor daarbij is de slechte bereikbaarheid van de locatie.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Doden, gewonden en vermisten.

Economische veiligheid: Stremming vaargeul.

Ecologische veiligheid: Milieuvervuiling door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Sociale en politieke stabiliteit: -

Veiligheid van cultureel erfgoed: Schade aan historische vloot.

Voltooide maatregelen

 • Interregionale planvorming Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer
 • Samij/ CRW oefening 2018
 • Nautisch risicoprofiel IJselmeergebied
 • Oefening Livex/ Marex (ontruiming passagiersschepen)

Voorbeelden

 • Verloren containers 2019
 • Incident partyboot Egmond 2017
 • Gebroken mast (3 doden) 2016
 • Gezonken zeilboot (32 kinderen geëvacueerd) 2007

Luchtvaartincident

In Noord-Holland Noord liggen twee luchthavens. Maritiem Vliegkamp De Kooy (MVKK, Den Helder Airport) en Texel International Airport. Daarnaast zijn er drie kleinschalige (zweef)vliegvelden (Wieringermeer, Slootdorp en Castricum). Tevens vinden veel vliegbewegingen plaats boven de regio.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Doden en gewonden.

Economische veiligheid: Stremming van de luchthaven.

Ecologische veiligheid: Milieuvervuiling door brandstof en/of lading.

Sociale en politieke stabiliteit: Politieke discussie over oorzaak, mogelijk vragen over incidentbestrijding.

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

 • Rampbestrijdingsplan De Kooy/ Den Helder Airport
 • Tabletop oefening Texel Air Show 2018.
 • Luchthavens De Kooy en Texel beschikken over een luchthavenbrandweer.

Voorbeelden

 • Turkish Airlines 2009
 • Dakota Waddenzee 1996
 • Eindhoven 1996