ORGANISATIE

Langedurige en acute mentale overbelasting

Informatie

1. Inzetten Team Collegiale Ondersteuning

Zorg dat het Team Collegiale Ondersteuning (TCO), de agressiecoaches en de medewerkers bedrijfsopvang, 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar zijn. Zorg dat het telefoonnummer van het TCO bekend en snel vindbaar is voor alle medewerkers. Door dit bijv. op te hangen op plekken waar veel mensen langs komen of informatie zoeken.

2. Trauma-opvang

Medewerkers maken tijdens de uitvoering van hun werk schokkende gebeurtenissen mee. Om de medewerkers die dat nodig hebben professionele hulp te bieden, kan trauma-opvang ondergebracht worden bij het ARQ IvP (voorheen Instituut voor Psychotrauma). Deze organisatie is gespecialiseerd in trauma-opvang voor hulpverleners.

Tips

1. Langdurige mentale overbelasting

Als er sprake is van langdurig mentale overbelasting dan kun je eraan denken om de volgende dingen te doen:

  • Zorg voor een aparte ruimte voor zorgprofessionals om zich terug te trekken.
  • Zet leidinggevenden in als rolmodellen qua werkpatroon (bijv. naleven en uitdragen van de werk- en rusttijden).
  • Borg aanwezigheid van minimaal 1 afdelingsmanager/teamleider/achterwacht die op de afdeling aanwezig is, waar de professionals even mee kunnen sparren voor/tijdens/na hun dienst en bij wie ze hun verhaal kwijt kunnen. Mogelijk kan de geestelijk verzorger/ gedragsdeskundige of maatschappelijk werker hier ook een rol bij spelen.
  • Zorg voor (of zie toe op) goed, voldoende eten en drinken. Een uitgebalanceerd dieet maken voor zowel thuis als om mee te nemen naar het werk kost extra energie.
  • Zet een inloop spreekuur psychiatrie/psychologie op.
  • Organiseer intervisie/reflectie (evt. door psychologen) in team/groepsverband.
  • Organiseer een Moreel Beraad, een gesprek waarin deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie uit hun werk bespreken.
  • Betrek geestelijke verzorgers bij individuele of groepsgesprekken.
  • Deel een overzicht van beschikbare hulplijnen (dienstverleners van de organisatie).
  • Stel psycho-educatie beschikbaar over effecten van langdurige overbelasting, algemene en specifieke risicofactoren en het normaliseren van mogelijke klachten (zie tools).

Tools

1. Online zelfhulp gratis aanbod (psycho educatieve middelen)

GGZ biedt een divers gratis aanbod zelfhulp filmpjes en gratis trainingen aan. Als organisatie kun je medewerkers hier op wijzen.

2. Omgaan met werkgerelateerde stress

Informatieve flyers van ARQ over omgaan met werkgerelateerde stress in coronatijd.

3. Moreel Beraad

Klik op de button hieronder voor informatie over het opzetten van een Moreel Beraad.