Folders

De folder Woongemak is kinderspel geeft bewoners een aantal praktische tips om de eerste stappen te kunnen zetten om hun huis veiliger te maken. Bewoners worden aangemoedigd om die stappen te bespreken met de kinderen of andere familieleden en om samen te kijken hoe de tips uitgevoerd kunnen worden.

De folders zijn per gemeente aan te passen, zodat er lokale organisaties in kunnen worden opgenomen, die kunnen helpen bij het veiliger maken van de woning. De folder kan onder andere verspreid worden via de brandweermensen die de woningchecks uitvoeren. De veiligheidsregio kijkt verder samen met gemeentes naar geschikte partners die kunnen helpen de folders te verspreiden. Denk aan fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen en apotheken.