Over deze toolbox

De campagne Woongemak is Kinderspel spoort inwoners aan kleine aanpassingen in hun woning en gedrag te doen die de kans op brand of een valongeluk verkleinen. Met concrete tips en instructies helpen we inwoners aan de slag te gaan. De campagne laat zien dat het veiliger maken van je huis snel en makkelijk kan, en naast veiligheid bovendien ook veel andere voordelen oplevert. In deze toolbox vinden gemeenten verschillende campagne-uitingen om in te zetten in hun eigen gemeente en voorbeelden van de middelen die vanuit Viligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) worden ingezet in gemeenten die aangesloten zijn bij het project Laat ouderen niet vallen en stikken.

Iets uit deze toolbox gebruiken? Laat het ons weten! Bij het gebruik van (een onderdeel van) de campagne is overleg tussen de communicatiecollega’s van de gemeente en veiligheidsregio gewenst, zodat we een campagneplan kunnen afstemmen waarin de verschillende middelen elkaar versterken. Wil jouw gemeente gebruik maken van (een onderdeel van) de campagne? Neem contact op met communicatie@vrnhn.nl om de mogelijkheden te bespreken.

De campagne Woongemak is Kinderspel is onderdeel van het project Laat ouderen niet vallen en stikken, dat Veiligheidsregio Noord-Holland Noord samen met Rode Kruis, GGD Hollands Noorden en verschillende gemeenten uitvoert. Het doel: het risico op woningbrand en valongelukken in en om het huis verkleinen.