Vooruitblik


Naar verwachting zal het nog een tijd duren voordat de laatste Coronapatiënt van Nederland genezen is. De huidige maatregelen zijn in een acute, onvoorziene crisissituatie tot stand gebracht in de vorm van opeenvolgende noodverordeningen. Deze vormen een voor de ontstane crisissituatie belangrijk en noodzakelijk juridisch kader. Op 29 mei 2020 is de Noodwet als onderdeel van Wpg ter consultatie neergelegd bij de veiligheidsregio’s en op 2 juni 2020 wordt deze behandeld in het Veiligheidsberaad.

Het zal belangrijk zijn afstemming te blijven zoeken wanneer GRIP-4 niet meer van kracht is. Ook als de crisissituatie wordt opgeheven blijven diverse crisis- en nafaseprocessen essentieel, zoals de monitoring van de virusspreiding en het garanderen van voldoende zorgcapaciteit. In dit kader is aandacht voor de impact van alle maatregelen op de gemeenten en hoe de transitie/nazorg/herstel- fase vormgegeven moet worden. De komende tijd, zolang het coronavirus beheersbaar blijft, zal er wat betreft de regie een verschuiving plaatsvinden van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord naar de gemeenten. Dit omdat lokaal maatwerk van een steeds groter belang zal worden in het beheersbaar houden van het coronavirus. Bij een ernstige versnelling van de verspreiding van het coronavirus, waarbij overbelasting van de zorg dreigt, zal echter weer opgeschaald worden. De regie zal op dat moment weer volledig bij de voorzitter van de veiligheidsregio komen te liggen.