Veiligheid en veerkracht

Terugblik netwerkbijeenkomst

De interregionale netwerkbijeenkomst crisisbeheersing van 21 november 2018 zit erop. Met gepaste trots delen we deze terugblik met daarin een korte film over de bijeenkomst en de workshops samen met dagvoorzitter Lieke Sievers.

Hoe geeft u invulling aan een veilige samenleving?

Speciaal voor bestuurders, directeuren, beleidsadviseurs, tactische en strategische (crisis)functionarissen uit de publieke en private sector organiseerden we deze netwerkbijeenkomst. Want de crisisbeheersing is in ontwikkeling en richt zich steeds meer op een voorbereiding op alle denkbare risico’s met daarbij een flexibele respons. Hoe en met welke partners geeft u invulling aan vernieuwingsopgaven voor een veilige en veerkrachtige samenleving?

De bijeenkomst in de Philharmonie in Haarlem startte met een netwerklunch en daarna een gezamenlijke bijeenkomst onder leiding van dagvoorzitter Lieke Sievers, burgemeester Edam/Volendam.

Onno Hoes, voorzitter Veiligheidsregio Kennemerland en waarnemend burgemeester Haarlemmermeer verzorgde de inleiding.

De toelichting op de evaluatie Wet veiligheidsregio’s werd gegeven door Paul Gelton, directeur veiligheidsregio’s en crisisbeheersing.

Tijs van Lieshout, directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en voorzitter Raad Directeuren Veiligheidsregio, bood inkijk in de Uitvoeringsagenda, bedoeld om de veiligheidsregio’s te versterken. In zijn presentatie Uitvoeringsagenda Veiligheidsregio’s liet Van Lieshout een aantal ontwikkelingen zien: alles met alles verbonden, incidenten worden steeds complexer, meer partijen zijn betrokken, communicatie is sneller en uit alle richtingen, grenzen en domeinen zijn irrelevant. Volgens Van Lieshout hebben de veiligheidsregio’s de volgende zaken nodig in hun gereedschapskist. Dat zijn: regie op bovenlokale veiligheidsprocessen, kennis van risico’s en veiligheid, informatiepositie (on)veiligheid, risico- en crisiscommunicatie, operaties en scenario’s en uithoudingsvermogen.

Prof. dr. Hans Boutellier, hoogleraar Veiligheid en veerkracht aan de VU Amsterdam legde in zijn college over ‘Veiligheid in een improvisatiemaatschappij’ samenwerken en improviseren uit met hulp van het jazzcombo op het podium en gebruikte jazz als ‘georganiseerde vrijheid’ als metafoor voor zijn verhaal.

Vijf workshops rondom
veiligheid en veerkracht

Tijdens de netwerkdag konden deelnemers aan een van de vijf workshops rond veiligheid en veerkracht deelnemen. Rode draad van alle workshops was anticiperen, prepareren, reageren en aanpassen op onverwachte verstoringen. Samen zorgen we voor veiligheid, veerkracht en weerbaarheid van onze samenleving.