vijf Workshops

Tijdens de netwerkbijeenkomst konden deelnemers aan een van de vijf workshops rond veiligheid en veerkracht deelnemen.

Rode draad van alle workshops was anticiperen, prepareren, reageren en aanpassen op onverwachte verstoringen.

Serious Game

Veerkrachtige besluitvorming

Tijdens deze workshop scherpten deelnemers - met behulp van een speciaal hiervoor ontwikkelde serious game – hun veerkrachtige besluitvorming aan.

Stakeholders Cyber Cafe

Cyberincidenten, weerbaarheid en continuïteit

(Ervarings)deskundigen en betrokkenen gingen tijdens het cybercafé met de deelnemers in op de mogelijkheden, uitdagingen en kansen van cyber resilience in de regio.

Multidisciplinaire crisisaanpak werkt

Lessen uit de sociale crisis
camping Fort Oranje

Op 22 juni 2017 gebeurde er iets bijzonders; Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant schaalde op naar GRIP 4. De door de eigenaar aangekondigde sluiting van camping Fort Oranje in de gemeente Zundert zorgde voor een dreigende sociale calamiteit.

Lessons Learned ‘Samen sterker’

Terrorismegevolgbestrijding
& Extreem Geweld

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland deelde tijdens de workshop ervaringen en leerpunten uit de grote multidisciplinaire oefening met het thema terrorismegevolgbestrijding, die in november 2017 in samenwerking met Defensie is gehouden.

Zelfredzaamheid en burgerparticipatie

Groot denken, klein beginnen, loslaten

Tijdens deze workshop nam Het Rode Kruis deelnemers met verhalen en voorbeelden mee langs diverse ideeën om zelf en samen met publieke en private organisaties zelfredzaamheid en burgerparticipatie op een creatieve en innovatieve manier te benaderen en te stimuleren.