Bijlagen


Bijlage 1: Tijdlijn besluiten Regionaal Beleidsteam Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 2: Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

Sinds 1 december 2020 is de Trm al verschillende malen gewijzigd. De wijzigingen zijn opgenomen in de volgende ministeriële regelingen:

1. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, in werking getreden op 1 december 2020;

2. Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19, in werking getreden op 1 december 2020;

3. Regeling van 8 december 2020 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verruiming van de mogelijkheden voor topsporters en het aanbrengen van enkele verbeteringen, in werking getreden op 18 december 2020;

4. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 14 december 2020 in verband met een verzwaring van de maatregelen, in werking getreden op 15 december 2020;

5. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 24 december 2020 in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor internationaal openbaar vervoer, in werking getreden op 29 december 2020;

6. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 3 januari 2021 in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor internationaal personenvervoer per lucht- en scheepvaart, in werking getreden op 4 januari 2021;

7. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 12 januari 2021 in verband met een verlenging van de verzwaarde maatregelen voor onderwijsinstellingen en kinderopvang, in werking getreden op 14 januari 2021;

8. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 12 januari 2021 in verband met het verlengen van het maatregelenpakket, in werking getreden op 20 januari 2021;

9. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…), van 14 januari 2021 in verband met het vereisen van een negatieve antigeentestuitslag voor internationaal personenvervoer, in werking getreden op 15 en 19 januari 2021;

10. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en van BZK van 22 januari 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een vervroegde sluiting van publieke plaatsen in verband met een avondklok en een verlaging van de maximale groepsgrootte bij uitvaarten, in werking getreden op 23 en 25 januari 2021;

11. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 25 januari 2021, kenmerk 1812480-217085-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het opnemen van een alternatief voor de testverplichting voor luchtvaartuigbemanningen, in werking getreden op 27 januari 2021 met terugwerkende kracht tot en met 23 januari 2021;

12. Regeling van de Ministers van VWS, van J&V en van BZK van 22 januari 2021, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het mogelijk maken van praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen, in werking getreden op 30 januari 2021;

13. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 5 februari 2021, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verlenging van de verzwaarde maatregelen voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang, in werking getreden op 6 februari 2021;

14. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 2 februari 2021, kenmerk 1812499-217094-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…) in verband met verlenging van het maatregelenpakket, het mogelijk maken van ophalen van bestelde artikelen bij winkels, (…) en enkele andere wijzigingen, in werking getreden op 10 februari 2021.

15. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 23 februari 2021, kenmerk 1812477-217082-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang en het onder voorwaarden heropenen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, treedt in werking op 1 maart 2021;

16. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 23 februari 2021, kenmerk 1812443-217083-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…) in verband met verlenging van het maatregelenpakket, het toestaan van de uitoefening van contactberoepen, de verhoging van de leeftijd voor buitensporten, het toestaan van winkelen op afspraak, aanpassing van de uitzonderingen op de verplichte antigeentestuitslag, opneming van de regels over de landelijke avondklok en enkele andere wijzigingen, treedt in werking op 3 maart 2021.

Bijlage 2: Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19