Uitgelichte onderwerpen


Gedurende de periode december 2020 tot en met februari 2021 kwam een aantal onderwerpen structureel aan bod in het Regionaal Beleidsteam (RBT) van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. In dit hoofdstuk wordt onder meer bij die onderwerpen stilgestaan.

Regionaal Beleidsteam verliest gewaardeerd lid

Gedurende de periode december 2020 tot en met februari 2021 kwam het Regionaal Beleidsteam (RBT) van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord wekelijks bij elkaar. Er was sprake van intensieve samenwerking en afstemming. Het plotselinge overlijden van de heer Nijpels, burgemeester van Opmeer op 8 februari maakte dan ook diepe indruk op alle leden van het RBT. Namens het RBT van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord stond de heer Nieuwenburg stil bij zijn overlijden: “Het Regionaal Beleidsteam van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is geschrokken en verdrietig over het overlijden van een gewaardeerd collega. Een aanjager van de regionale samenwerking. Hij heeft de regio met passie en plezier gediend. De heer Nijpels zal worden gemist; zijn humor en zijn directe manier van communiceren.”

Uitvoering coronabeleid door burgemeesters

In het RBT werd de afgelopen maanden vaak gesproken over de mate waarin de burgemeesters voldoende in positie waren om uitvoering te geven aan het coronabeleid van het Kabinet. Met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) kreeg de burgemeester de bevoegdheden om uitvoering te geven aan het coronabeleid. De burgemeesters in Noord-Holland Noord ervaarden in grote mate dat zij niet in positie waren. Zij kenden de context en duiding bij het maatregelenpakket van het Kabinet niet, maar waren wel eerste aanspreekpunt voor ondernemers en inwoners. Vanuit Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is dit signaal meerdere keren in het Veiligheidsberaad gegeven als de minister in het Veiligheidsberaad toelichting op en uitleg bij het maatregelenpakket kwam geven.

Gebrek aan perspectief in de samenleving

De nadruk in de coronacrisis ligt al maanden op het bestrijden van het coronavirus. Voor de (maatschappelijke) effecten van de coronacrisis en het gebrek aan perspectief voor ondernemers en inwoners was afgelopen periode weinig aandacht. Ook dit signaal is vanuit Veiligheidsregio Noord-Holland Noord meerdere keren gegeven in het Veiligheidsberaad. Begin februari publiceerde het Kabinet een routekaart, die laat zien welke maatregelen nodig zijn als er meer of minder besmettingen zijn. Daarnaast stelden de burgemeesters in Noord-Holland Noord een Burgemeestersoverleg in, gericht op de (maatschappelijke) effecten van de coronacrisis. Eind van februari nam de spanning tussen het epidemiologisch belang (strenge maatregelen) en het maatschappelijk belang (roep om versoepelingen) toe. Niet alleen in onze regio, maar ook landelijk.

Ontwikkeling van de corona-epidemie

Begin december ging het de goede kant op met de bestrijding van het coronavirus. Het aantal besmettingen daalde, de instroom van covid-patiënten in ziekenhuizen én de doorstroom naar de IC’s namen af. Vanaf half december veranderde dit beeld. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners in Noord-Holland Noord lag boven het landelijk gemiddelde. De instroom van covid-patiënten lag in geen enkele regio hoger dan in Noord-Holland Noord. In combinatie met de uitval van personeel kwam de VVT-sector onder druk te staan. Met name in het Noordwest Ziekenhuis in Alkmaar was de druk groot. Defensie leverde bijstand in de vorm van facilitaire ondersteuning.

Maatregelenpakket

In de periode van 1 december tot en met 28 februari heeft het Kabinet tot zesmaal toe maatregelen afgekondigd.

• 8 december Op 8 december gaven premier Rutte en minister De Jonge een persconferentie waarin ze de verlenging van de ‘gedeeltelijke lockdown’ aankondigden. Tijdens de feestdagen bleven de beperkingen ook gelden. Zo mochten we maximaal 3 gasten per dag ontvangen (excl. kinderen tot en met 12 jaar). Buiten mochten slechts 4 mensen samenzijn. In publieke binnenruimten, zoals musea en theaters mochten maximaal 30 mensen samenzijn en horeca bleven dicht.

• 14 december De week erna kondigde premier Rutte in een toespraak strengere maatregelen aan. De ‘strenge lockdown’ betekende dat we maximaal 2 gasten per dag mochten ontvangen (excl. kinderen tot en met 12 jaar). Tijdens de Kerstdagen mochten we 3 gasten ontvangen. Buiten mochten we slechts met 2 mensen samenzijn. Publiek toegankelijke locaties, zoals musea en theaters moedten de deuren sluiten en ook niet-essentiële winkels moesten dicht. Ook onderwijsinstellingen moesten de deuren sluiten en onderwijs op afstand verzorgen.

• 12 januari Premier Rutte en minister De Jonge kondigde op 12 januari een verlenging van de ‘strenge lockdown’ aan. De lockdown zou in ieder geval tot en met 9 februari blijven gelden. Ook kondigde het Kabinet aan onderzoek te doen naar het instellen van een avondklok.

• 20 januari Op 20 januari kondigde het Kabinet de instelling van een avondklok aan. Op zaterdag 23 januari ging de avondklok in. De avondklok geldt van 21.00 uur tot 04.30 uur. Gedurende deze uren mag niemand zich op straat bevinden, tenzij het noodzakelijk is.

• 2 februari Dinsdag 2 februari gaven premier Rutte en minister De Jonge weer een persconferentie. Hierin kondigden zij een verlenging van het totale maatregelenpakket tot 3 maart aan, met uitzondering van de maatregelen ten aanzien van het basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang. Vanaf maandag 8 februari mochten deze onderwijsinstellingen de deuren weer openen. Daarnaast maakte het Kabinet ‘click & collect’ voor winkels mogelijk. Vanaf 10 februari is het mogelijk spullen bij winkels te bestellen en af te halen.

• 23 februari Op 23 februari kondigden premier Rutte en minister De Jonge onder voorwaarden enige verruimingen toe: jongeren tot en met 26 jaar mochten weer samen buiten sporten op sportaccommodaties, contactberoepen mochten weer uitgeoefend worden en de detailhandel mocht open voor winkelen op afspraak.

Testen, bron- en contactonderzoek, vaccineren en belevingsonderzoek

Het percentage positieve testen (in vergelijking met het aantal afgenomen tests) lag in de gehele periode boven het landelijk gemiddelde. Met het bron- en contactonderzoek probeert GGD Hollands Noorden besmette personen zo snel mogelijk op te sporen. Sinds 15 januari bestaat de mogelijkheid zich te laten vaccineren tegen corona. Als eerste is de doelgroep zorgmedewerkers in de gelegenheid gesteld zich te laten vaccineren.

Om in kaart te brengen hoe de inwoners de pandemie en de maatregelen daaromheen ervaren, heeft GGD Hollands Noorden meerdere 'belevingsonderzoeken' gehouden.

Op de foto: de eerste ambulancemedewerkers van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord worden gevaccineerd.

Communicatie

Sinds maart 2020 delen we de communicatieboodschap en communicatiemiddelen van de Rijksoverheid en maken we zelf gerichte campagnes voor communicatie en gedragsbeïnvloeding die passen binnen de lijn van de Rijksoverheid. Daarbij gebruiken we van de ‘Handreiking coronacommunicatie’ van het Nationaal Kernteam Crisiscommunicatie. Daarnaast maken we gebruik van de onderzoeksresultaten van de gedragsunit van het RIVM over het draagvlak en de naleving van de coronamaatregelen onder onze inwoners.

Onderwerpen uit ROT

In het Regionaal Operationeel Team (ROT) is afgelopen periode aandacht besteed aan: • Evenementen • Kerst en jaarwisseling • Oplopende besmettingen en stijging bezetting IC’s en klinieken Covid-19 patiënten • Overgang van de Verordening naar de Wet Tijdelijke maatregelen Covid-19 • Archivering en informatievoorziening