Vooruitblik


De complexiteit van de coronacrisis zal de komende maanden alleen maar verder toenemen. Het epidemiologisch belang (strenge maatregelen) en het maatschappelijk belang (roep om versoepelingen) zullen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. De gemeenten als uitvoerder van het kabinetsbeleid en meeste nabije overheid voor inwoners en ondernemers zullen daartussen staan.

Enerzijds neemt de druk op de zorg toe, als gevolg van nieuwe (besmettelijkere) mutaties van het coronavirus (o.a. de Britse mutatie). Zorginstellingen, hulpdiensten en gemeenten in onze regio bereiden zich voor op ‘fase 3’. Het zogenaamde ‘zwarte scenario’ waarbij de zorg volledig vastloopt. Op dat moment zullen landelijk strengere maatregelen opgelegd worden. Dat zal maatschappelijke (tegen)reacties tot gevolg hebben, die mogelijk openbare orde risico’s en risico’s in de handhaving met zich meebrengen. Anderzijds zal de roep om verruimingen en versoepelingen van de corona-maatregelen vanuit de samenleving harder worden. Het draagvlak voor én de naleving van de maatregelen komt steeds meer onder druk te staan. Inwoners en ondernemers hebben behoefte aan perspectief. Die roep wordt verder versterkt doordat steeds meer mensen gevaccineerd zullen zijn. Minister De Jonge sprak de verwachting uit dat ‘iedereen die dat wil, begin juli minstens een keer kan zijn geprikt’. Eind februari kondigde het Kabinet al de eerste verruimingen aan. Verwachting is dat de komende maanden meer verruimingen geboden zullen worden.