Bijlagen


Bijlage 1: Tijdlijn besluiten Regionaal Beleidsteam Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 2: Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19

Sinds 1 december 2020 is de Trm al verschillende malen gewijzigd. De wijzigingen voor de periode van 1 december 2020 tot 1 maart 2021 zijn opgenomen in de volgende ministeriële regelingen:

1. Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, in werking getreden op 1 december 2020;

2. Regeling aanvullende mondkapjesverplichtingen covid-19, in werking getreden op 1 december 2020;

3. Regeling van 8 december 2020 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verruiming van de mogelijkheden voor topsporters en het aanbrengen van enkele verbeteringen, in werking getreden op 18 december 2020;

4. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 14 december 2020 in verband met een verzwaring van de maatregelen, in werking getreden op 15 december 2020.

5. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 24 december 2020 in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor internationaal openbaar vervoer, in werking getreden op 29 december 2020;

6. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 3 januari 2021 in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor internationaal personenvervoer per lucht- en scheepvaart, in werking getreden op 4 januari 2021;

7. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 12 januari 2021 in verband met een verlenging van de verzwaarde maatregelen voor onderwijsinstellingen en kinderopvang, in werking getreden op 14 januari 2021;

8. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 van 12 januari 2021 in verband met het verlengen van het maatregelenpakket, in werking getreden op 20 januari 2021;

9. Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…), van 14 januari 2021 in verband met het vereisen van een negatieve antigeentestuitslag voor internationaal personenvervoer, in werking getreden op 15 en 19 januari 2021;

10. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en van BZK van 22 januari 2021 tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een vervroegde sluiting van publieke plaatsen in verband met een avondklok en een verlaging van de maximale groepsgrootte bij uitvaarten, in werking getreden op 23 en 25 januari 2021;

11. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 25 januari 2021, kenmerk 1812480-217085-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het opnemen van een alternatief voor de testverplichting voor luchtvaartuigbemanningen, in werking getreden op 27 januari 2021 met terugwerkende kracht tot en met 23 januari 2021;

12. Regeling van de Ministers van VWS, van J&V en van BZK van 22 januari 2021, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het mogelijk maken van praktijktesten voor het veilig en verantwoord organiseren van evenementen, in werking getreden op 30 januari 2021;

13. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 5 februari 2021, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verlenging van de verzwaarde maatregelen voor het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs, het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang, in werking getreden op 6 februari 2021;

14. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 2 februari 2021, kenmerk 1812499-217094-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…) in verband met verlenging van het maatregelenpakket, het mogelijk maken van ophalen van bestelde artikelen bij winkels, (…) en enkele andere wijzigingen, in werking getreden op 10 februari 2021.

15. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 23 februari 2021, kenmerk 1812477-217082-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang en het onder voorwaarden heropenen van het voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs, treedt in werking op 1 maart 2021;

16. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 23 februari 2021, kenmerk 1812443-217083-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…) in verband met verlenging van het maatregelenpakket, het toestaan van de uitoefening van contactberoepen, de verhoging van de leeftijd voor buitensporten, het toestaan van winkelen op afspraak, aanpassing van de uitzonderingen op de verplichte antigeentestuitslag, opneming van de regels over de landelijke avondklok en enkele andere wijzigingen, treedt in werking op 3 maart 2021.

De wijzigingen voor de periode van 1 maart 2021 tot 1 juni 2021 zijn opgenomen in de volgende ministeriële regelingen:

16a Rectificatie van de Regeling van de Ministers van VWS, J&V en de BZK, van 23 februari 2021, kenmerk 1812443-217083-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…) in verband met verlenging van het maatregelenpakket, het toestaan van de uitoefening van contactberoepen, de verhoging van de leeftijd voor buitensporten, het toestaan van winkelen op afspraak, aanpassing van de uitzonderingen op de verplichte antigeentestuitslag, opneming van de regels over de landelijke avondklok en enkele andere wijzigingen (gepubliceerd in de Staatscourant op 9 april 2021);

17. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 8 maart 2021, kenmerk 1812448-217084-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van de voorwaarden voor fysiek onderwijs in reeds heropende onderwijsinstellingen en het verlengen van de verzwaarde maatregelen voor het hoger onderwijs en de buitenschoolse opvang, treedt in werking op 13 maart 2021;

18. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 8 maart 2021, kenmerk 1812476-217081-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…) in verband met verlenging en enkele bijstellingen van het maatregelenpakket en aanpassing van de uitzonderingen op de verplichte antigeentestuitslag, treedt in werking op 16 maart 2021;

19. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 17 maart 2021, kenmerk 1812457-217087-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, (…) in verband met het vereisen van een negatieve testuitslag voor reizigers uit Bonaire, treedt in werking op 20 maart 2021;

20. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 23 maart 2021, kenmerk 1812452-217086-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket (…) in verband met verzwaarde maatregelen gelet op het sterk oplopende aantal infecties en enkele andere wijzigingen, treedt in werking op 31 maart 2021;

21. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 23 maart 2021, kenmerk 1812523-217100-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verlenging van de maatregelen in het onderwijs en voor de buitenschoolse opvang, treedt in werking op 27 maart 2021;

22. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 13 april 2021, kenmerk 1812534-217102-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket (…) in verband met verlenging van het maatregelenpakket in Europees Nederland en enkele andere wijzigingen, in werking getreden op 21 april 2021;

23. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 13 april 2021, kenmerk 1812534-217101-WJZ, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het verlengen van de maatregelen voor onderwijsinstellingen en het volledig openen van de buitenschoolse opvang, in werking getreden op 17 april 2021;

24. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 20 april 2021, kenmerk 2342870-1006484, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 1 uit het openingsplan en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba in verband met het verlengen van de grondslag voor het instellen van een avondklok op Bonaire en het doorvoeren van enkele andere wijzigingen, in werking getreden op 28 april 2021;

25. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK van 20 april 2021, kenmerk 2342861-1006382, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van de voorwaarden voor fysiek onderwijs in onderwijsinstellingen en het onder voorwaarden heropenen van het hoger onderwijs, in werking getreden op 26 april 2021;

26. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 3 mei 2021, kenmerk 2349578-1007447-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met verlenging van het maatregelenpakket en van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire in verband met het vervallen van de avondklok, in werking getreden op 11 mei 2021;

27. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 11 mei 2021, kenmerk 2349539-1007438, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 2 uit het openingsplan, in werking op 19 mei 2021;

28. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 11 mei 2021, kenmerk 2349553-1007439, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het niet langer beschouwen van Bonaire als hoogrisicogebied voor Europees Nederland, in werking getreden op 19 mei 2021;

29. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 12 mei 2021, kernmerk 2349558-1007440, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het onder voorwaarden openen van bibliotheken, in werking getreden op 20 mei 2021;

30. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 23 april 2021, kenmerk 2349582-1007448-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het uitzonderen van vrachtwagenchauffeurs van de sneltestverplichting, in werking getreden op 22 mei 2021;

31. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 22 mei 2021, kenmerk 2349561-1007441-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het vervallen van de veiligeafstandsnorm tussen leerlingen onderling in het voortgezet onderwijs, in werking getreden op 31 mei 2021;

32. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 28 mei 2021, kenmerk 2361843-1009131-WJZ, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire, de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius en de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba, in verband met de invoering van aanvullende tijdelijke maatregelen voor het internationaal personenverkeer, in werking getreden op 1 juni 2021;

33. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 28 mei 2021, kenmerk 2349594-1007451, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 3 uit het openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen, treedt in werking op 5 juni 2021;

34. Regeling van de Ministers van VWS, J&V en BZK, van 28 mei 2021, kenmerk 2369217-1009869-PDS19, tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van coronatoegangsbewijzen op basis van een negatieve testuitslag, treedt in werking op 5 juni 2021.

Bijlage 3: Overzicht vaccinatiefilmpjes

Bijlage 2: Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19