Handreiking inrichting buitenruimte

Versie 1 september 2020

Wat is nieuw?

  • Op de pagina 'Zo gemakkelijk mogelijk maken om afstand te bewaren' zijn voorbeelden toegevoegd van het zo helder mogelijk communiceren van regels.
  • Benieuwd naar de ervaringen (van de inzet) van gastheren en -vrouwen? Lees verder op de pagina 'Een veilig en gastvrij gevoel'.

Hieronder vind je vier uitgangspunten. Klik op de button om per uitgangspunt naar een pagina te gaan met ervaringen, tips en voorbeelden.

Een veilig en gastvrij gevoel

Laat bezoekers zien dat ze buitenruimten zoals het strand en de binnenstad veilig en prettig kunnen bezoeken. Geef ze een veilig en welkom gevoel. Stel mensen op hun gemak.

“Een van de basismaatregelen die we hebben getroffen, is het inzetten van gastheren en gastvrouwen.”

Zo gemakkelijk mogelijk maken om afstand te bewaren

Het moet fysiek mogelijk zijn om anderhalve meter afstand te houden, maar het moet ook gemakkelijk gemaakt worden om die afstand te bewaren.

“Aangeven wat mag werkt beter dan zeggen wat níet mag. Het trekken van cirkels in het gras is zo’n voorbeeld. Dat werkt heel goed.”

Spreiding van bezoekers

Het is gemakkelijker om afstand te bewaren als er minder mensen aanwezig zijn.

“In de binnenstad houden we de drukte voortdurend in de gaten met wifi-sensoren, die het aantal unieke passanten doorgeven, en met realtime camera’s. Als het op plaatsen te druk wordt, dan geven we dat aan.”

Samen met ondernemers

Ondernemers weten wat er speelt in hun omgeving en hebben (goed) contact met bezoekers.

“Een tip in zijn algemeenheid: werk samen bij het bedenken van een maatregelenpakket. Zorg altijd voor draagvlak, dat is cruciaal in de ‘anderhalve-meter-drukte’ die ons wacht.

Meer informatie

Op deze website worden kennis en ervaringen die in het land worden opgedaan bij de inrichting van de 1,5 meter samenleving gebundeld en gedeeld.

Bezoekers van Texel vinden op deze pagina alle informatie rondom een Veilig Verantwoord Verblijf op het eiland.

Door de werkgroep inrichting buitenruimte is een document opgesteld met de 10 meest voorkomende calamiteiten in coronatijd.

Deze handreiking is samengesteld door Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Schagen, Hoorn, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.