REGIONAAL RISICOPROFIEL


Categorie D

Brand gebouw verminderd zelfredzamen

Binnen de regio bevinden zich een groot aantal gebouwen waar niet of verminderd zelfredzame personen wonen. Dit kunnen gewone woongebouwen zijn of gebouwen bedoeld voor zorg. Gebouwen waar zorg verleend wordt moeten voldoen aan extra voorwaarden op het gebied van brandveiligheid, gewone woongebouwen niet. Adequate hulp staat onder druk doordat personeel vaak beperkt aanwezig is en rookverspreiding te verwachten is door het falen van voorzieningen.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Doden en gewonden

Economische veiligheid: Rook- en waterschade in het gebouw.

Ecologische veiligheid: -

Sociale en politieke stabiliteit: Opvang bewoners, maatschappelijke en bestuurlijke onrust.

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

  • Controle en handhaving
  • Brandveilig leven activiteiten

Voorbeelden

  • Brand ziekenhuis Den Helder 2017
  • Brand zorgcentrum Hoorn 2017

Natuurbranden

De natuurgebieden langs de Noordzee zijn gevoelig voor grote bos- en duinbranden. Door droogte (klimaatverandering) neemt het risico toe. Langs de gehele kust zijn dorpen en recreatiegelegenheden gevestigd met kwetsbare objecten. De ervaring heeft geleerd dat de brandbestrijding en evacuatie moeizame en tijdrovende bezigheden zijn.

Impact

Territoriale veiligheid: -

Fysieke veiligheid: Ontruiming, gewonden

Economische veiligheid: Inkomstenderving recreatiebedrijven.

Ecologische veiligheid: Verlies bos- en heidegebied.

Sociale en politieke stabiliteit: Onrust bij brandstichting

Veiligheid van cultureel erfgoed: -

Voltooide maatregelen

  • Incidentbestrijdingsplan Natuurbranden
  • Aanschaf natuurbrandbestrijdingsvoertuigen
  • Waterputten geslagen
  • Samenwerking met gebiedsbeheerders ge├»ntensiveerd

Voorbeelden

  • De branden rondom Bergen en Schoorl 2009, 2010 en 2011