REGIONAAL RISICOPROFIEL


Regiobeeld

Geografische kenmerken

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord bestrijkt het gebied vanaf Castricum, via de zuidgrens van Graft-De Rijp en de noordgrenzen van Beemster en Zeevang tot het Markermeer en alles ten noorden daar van, inclusief Texel. De regio is aan drie kanten omringd door water: de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer en Markermeer. Op 1 januari 2019 omvat de regio 17 gemeenten met totaal circa 649.500 inwoners. In de regio zijn vier gemeenten met meer dan 50.000 inwoners: Alkmaar, Den Helder, Heerhugowaard en Hoorn. Mijngemeente.vrnhn.nl geeft inzicht in de incidenten, die plaatsgevonden hebben in de gemeenten binnen de regio.

Bijzondere kenmerken

 • Veerbootverbinding naar Texel.
 • De afsluitdijk en dijk Enkhuizen-Lelystad/ Houtribdijk.
 • Een relatief intensief wegennetwerk waaronder de A7 Amsterdam/ Groningen en de A9/N9 Amsterdam/ Alkmaar/ Den Helder.
 • Twee luchthavens: Maritiem Vliegkamp De Kooij in Den Helder en Texel International Airport en drie kleinschalige (zweef-) vliegvelden.
 • Een tweetal sluizen voor scheepsvaart: Den Oever/ Stevinsluizen en Enkhuizen/ Krabbersgatsluizen.
 • Langs de Noordzee liggen omvangrijke en brede duingebieden.
 • Twee zeedijken als primaire kering.

Opvallendste (risicovolle) inrichtingen

 • De Onderzoeklocatie Petten (OLP), met twee nucleaire onderzoeksbedrijven NRG (hoge flux reactor) en Curium en twee energie-duurzaamheidsbedrijven JRC (Europese Commissie) en TNO/ECN.
 • De Marinehaven Nieuwe Haven en het Militair Vliegkamp/Den Helder Airport (offshore - civiel) in Den Helder.
 • Het gasbehandel- en ontvangstcomplex NAM in Den Helder, gasbehandeling- en compressie-stations Gasunie in Anna Paulowna en Wieringermeer en de gasbehandel- en compressie-installaties TAQA in Alkmaar en Bergen.
 • Overige bedrijven die onder de werkingssfeer vallen van het BRZO: Action, FinCo (Gulf Oil) en gashandel Zoon.
 • Overige inrichtingen staan vermeld op www.risicokaart.nl.

Regio-overstijgende risico's

De mogelijke regio-overstijgende risico’s vanuit andere regio's komen overeen met de risico’s die we ook in de eigen regio zien. Bijvoorbeeld luchtvaartongevallen, een grote brand met emissie van gevaarlijke stoffen en natuurbranden.

Evenementen

Binnen de regio worden veel evenementen georganiseerd, zoals de Marinedagen in Den Helder, de Texel Airshow, Koningsdag, en diverse grootschalige muziekfestivals.