REGIONAAL RISICOPROFIEL


Risicoprofiel

De risico-inventarisatie, GRIP-analyse en risicoanalyse geven samen het onderstaande risicoprofiel.

Op de volgende pagina's worden de risico's per categorie toegelicht. De impact, voorbeelden en voltooide maatregelen van de incidenttypen worden hier beschreven.