INDIVIDUEEL

Ernstige verwikkelingen

Informatie

De meeste mensen die klachten hebben van overbelasting merken dat deze klachten vanzelf overgaan. Een klein deel heeft meer ondersteuning nodig en een nog kleiner deel heeft baat bij professionele hulp. Het vertonen van een verontrustende hoeveelheid van onderstaande signalen of klachten die na 2 weken niet milder worden zijn aanleiding om professionele hulpverlening in te schakelen:

 • overstuur raken van herinneringen
 • het hebben van lichamelijke stressreacties
 • vermijdingsgedrag, verzuim
 • slaapproblemen
 • verhoogde prikkelbaarheid of agressieregulatieproblemen (kort lontje)
 • onveiligheids- en/of angstgevoelens hebben, op scherp staan als het niet hoeft
 • stemmingsverandering, sombere stemming
 • concentratieproblemen
 • toegenomen alcohol- of drugsgebruik
 • functioneringsproblemen (werk en privé)
 • schuld en schaamte

Tips en tools

1. Zoek professionele hulp

Zoek professionele hulp als klachten niet overgaan. Afhankelijk van de zwaarte van de klachten, zijn er verschillende vormen van professionele hulp. Lees via onderstaande button waar hulp bij psychische problemen geboden wordt.

2. Benader het contactpunt ARQ IVP

Benader het contactpunt ARQ IVP: 7 dagen per week bereikbaar tussen 8:30 en 21:30 uur op telefoonnummer 088 – 3305500 (gebruikelijke belkosten). Het telefoonnummer wordt bemenst door gespecialiseerde psychologen met kennis en ervaring in het ondersteunen van zorgprofessionals die ingrijpende gebeurtenissen meemaken.

3. GGZ appwijzer

De ggz-appwijzer helpt je bij het vinden van apps die je mentale veerkracht kunnen versterken. Hier vind je een verzameling aan apps om om te gaan met o.a. gevoelens van angst, depressieve klachten en suïcidale gedachten.