Toolbox

Psychosociale opvang zorgmedewerkers coronacrisis

Zorginstellingen hebben vanwege de Coronacrisis al langere tijd te maken met zwaar belaste medewerkers. De hoge werkdruk en de schrijnende situaties waarin zorgmedewerkers in fase 3 in terecht komen vragen veel van hun mentale veerkracht. Zorgmedewerkers kunnen vanwege mentale overbelasting het zorgvak verlaten of uitvallen.

De toolbox psychosociale opvang zorgmedewerkers is gemaakt in opdracht van het bestuurlijk Crisis ROAZ, regionaal overleg acute zorg Noord-Holland en Flevoland (ROAZ NH-FL), met als doel om de te verwachten gevolgen op de mentale gezondheid in fase 3 van de COVID crisis te voorkomen.

Organisatie


Preventie

Op deze pagina vind je informatie, tips en tools die organisaties kunnen gebruiken in de preventieve fase.

Langdurig en acute mentale overbelasting

Op deze pagina vind je informatie, tips en tools die organisaties kunnen gebruiken bij langdurig en acute mentale overbelasting.

Ernstige verwikkelingen

Op deze pagina vind je informatie, tips en tools die organisaties kunnen gebruiken tijdens de fase ernstige verwikkelingen.

Team


Preventie

Op deze pagina vind je informatie, tips en tools die teams kunnen gebruiken in de preventieve fase.

Langdurig en acute mentale overbelasting

Op deze pagina vind je informatie, tips en tools die teams kunnen gebruiken bij langdurig en acute mentale overbelasting.

Ernstige verwikkelingen

Op deze pagina vind je informatie die teams kunnen gebruiken tijdens de fase ernstige verwikkelingen.

Individueel


Preventie

Op deze pagina vind je informatie, tips en tools die zorgmedewerkers kunnen gebruiken in de preventieve fase.

Langdurig en acute mentale overbelasting

Op deze pagina vind je tips en tools die zorgmedewerkers kunnen gebruiken bij langdurig en acute mentale overbelasting.

Ernstige verwikkelingen

Op deze pagina vind je informatie, tips en tools die zorgmedewerkers kunnen gebruiken tijdens de fase ernstige verwikkelingen.