ORGANISATIE

Ernstige verwikkelingen

Informatie

Als er sprake is van zware psychische of psychosociale problematiek wordt doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ, de vierde kring. Dit zijn onder andere psychiaters, psychologen en psychotherapeuten.

Tips

Bij ernstige verwikkeling is doorverwijzing noodzakelijk. Zorg dat de laag management/leidinggevende en andere dienstverlenende functionarissen belast met nazorg bekend is met het in gang zetten van de trauma-opvang of doorverwijzing).