TEAM

Preventie

Informatie

Met behulp van de eigen directe omgeving zijn de meeste mensen in staat potentieel schokkende gebeurtenissen op eigen kracht te boven te komen. Collega's, die dezelfde uitdagende situaties meemaken, behoren tot de directe omgeving en een begripvolle en oordeelvrije collegiale context kan van groot belang zijn in de verwerking van schokkende gebeurtenissen. Dit vraagt om een teamcultuur waarin steun gevraagd en geboden kan worden. Het is daarom raadzaam collegiale ondersteuning in te bedden in de dagelijkse gang van zaken. Ook in het Kringenmodel van Gersons (ring 2) is te zien dat collega's een belangrijke rol kunnen vervullen bij het omgaan met en verwerken van schokkende gebeurtenissen.

Tips

1. Organiseer een apart team/werkoverleg

Organiseer een apart team/werkoverleg om te bespreken hoe de georganiseerde ‘nazorg fase 3’ bij jouw organisatie is ingericht. Bespreek de onduidelijkheden en/of vragen over hoe te handelen in de nazorg (protocol) en bij ernstige verwikkelingen.

2. Faciliteer en stimuleer contacten tussen collega’s

Faciliteer en stimuleer onderlinge contacten tussen collega’s om elkaar tot steun te zijn.

3. Succesverhalen en goede voorbeelden

Deel succesverhalen en goede voorbeelden; op die manier wordt het tastbaarder voor collega’s wat ze kunnen doen.

4. Zorg goed voor jezelf en elkaar

  • Daag elkaar als collega’s uit om gezond te leven. De gratis Ommetje-app is een voorbeeld die je hierbij kan helpen. Klik op de button hieronder.
  • Beperk diensten tot een maximum.
  • Bewaak scheiding werk en privé: vrij is vrij, pauze is pauze. Werk bijvoorbeeld met buddy’s en zorg dat je tegelijk pauze neemt of vrij bent.

5. Tips en adviezen defensie

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 is een unieke en ingrijpende periode. Op vele fronten, en het kan stress opleveren om verschillende redenen. Er kunnen zorgen en stress ontstaan door het werk, maar ook in de thuissituatie of beiden. Velen komen terecht in onbekende en onvoorspelbare situaties. Misschien moet je werk doen waar je niet (volledig) voor bent opgeleid of word je overvraagd door de situatie. Defensie biedt vanuit haar kennis tips en adviezen voor de mentale gezondheid van zorgprofessionals.

Tools

1. Aan de slag met teamreflectie

Door het inzetten van teamreflectie worden medewerkers in een zo vroeg mogelijk stadium ondersteund om gezond te blijven. Dit voorkomt tevens uitval op de langere termijn. Teamreflectie is een beproefde methode, welke is ontwikkeld in de eerste fase van covid-19 in verpleeghuizen in Brabant. Het is een concrete methodiek die snel kan worden ingezet. Dit vanuit de gedachte om juist nu snel te handelen om toekomstige uitval te kunnen voorkomen. De rode draad van teamreflectie is praten over emoties waarover in de dagelijkse praktijk van het werk niet zo snel wordt gesproken. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor individuele ervaringen. Alles wat gezegd wordt, is even belangrijk. Iedereen heeft ervaringen die hij of zij wil delen. Op deze website staat meer informatie en vind je materialen om direct met teamreflectie aan de slag te gaan.

2. Toolkit nazorg bij grof en extreem geweld

Het instituut voor Fysieke Veiligheid heeft samen met ARQ de toolkit Nazorg bij Grof en Extreem Geweld gemaakt. De pagina ‘Opvang en Nazorg’ bevat veel informatie die ook relevant kan zijn bij mentale overbelasting ivm COVID-19 zorg.

3. Website zorgprofessionals

ARQ IVP heeft veel ervaring met de begeleiding van mensen en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crisis. In verband met COVID-19 hebben zij een speciale pagina op hun website gemaakt voor zorgprofessionals die in hun werk te maken hebben met COVID-19.

4. Collegiale ondersteuning

Houd je collega’s in de gaten en bespreek met ze hoe het gaat. Een handvat hiervoor vind je via onderstaande button.